In 2013 is voor de opleidingen publieke gezondheidszorg (kortweg de pg-opleidingen) een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden, de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017.
Deze subsidieregeling wordt met ingang van 1 september 2017 verlengd voor 2018 (Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2018).

Subsidieregeling pg-opleidingen

Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tot de pg-opleidingen behoren de opleiding tot jeugdarts, tot arts infectieziektenbestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase).

Jeugd GGZ opleidingen

Gemakshalve is er voor gekozen om de documenten over de jeugd GGZ  opleidingen ook op deze site te publiceren.

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

Voor een aantal andere (medische) vervolgopleidingen is er de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. Meer informatie over die beschikbaarheidbijdrage vindt u op www.nza.nl en op www.beschikbaarheidbijdrage-medische-vervolgopleidingen.nl.

Direct naar